Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Salı, Ağustos 4, 2020

Haber Analiz

Haber Analiz

Mezhep Tarih ve Kaynak

Mezhep-din ilişkisi ve bu ilişkinin tarihî süreci, alt-üst kimlik bağlamı, mezheplerde genel çerçeve ve bu bağlamda hak-batıl mezhep söylemi, mezheplerin ortaya çıkışı çerçevesinde doğuş sebepleri,…