Yörünge Dergisi

"Türkiye’nin Entelektüel Aklının Buluşma Noktası"

Çarşamba, Ocak 20, 2021

Benim Gözümde Menderes

Ah Menderes,daha neler bilemedin sen, neler!…
BİRİNCİSİ:
Üzerinde toplanan bütün hıncın tam manasıyla sivil olmandan ileri geldiğini bilemedin ve ona göre davranamadın!
İKİNCİSİ
Harbiye’den başlayarak ordunun içine girmek,oraya yeni bir mana,ve bir çift göz ve kulak yerleştirmek gerektiğini,yoksa orduyu müdahalesiz ve kendi başına bırakmanın onca bir nevi düşmanlık sayılacağını bilemedin ve ona göre davranamadın!…
ÜÇÜNCÜSÜ
Tanzimattan beri gelen sahte inkılaplara ‘dur!’ demeyi,bu davada asıl sorumlu Halk Partisini topyekun eseri ve tesiriyle iptal etmeyi,Allah’ın sana biçtiği memuriyete göre Türk’ün ruh köküne dayalı gerçek inkılabın ne olduğunu göstermeyi bilemedin ve ona göre davranamadın!..
DÖRDÜNCÜSÜ
Toprak ve köylü sermayesine yönelici milli iktisat politikası takip etmenin,mason,yahudi ve kozmopolitler elindeki karanlık sermaye merkezlerini kudurtacağını ve aynen olduğu gibi,seni zaif düşürmek için partini hiziplere böldüreceğini ve seni zıtlarınla halkalayacağını bilemedin ve ona göre davranamadın!..
BEŞİNCİSİ
Hesap sormayanlara mutlaka hesap sorulacağını,üstelik,aynen olduğu gibi, kendisinden hesap sorulmayanın kendi öz suçunu hesap sormayana devr ve havale edeceğini,onu aslında kendi suçiyle suçlandıracağını bilemedin ve ona göre davranamadın!..
ALTINCISI
Ruhlara hakim olunmadıkça ve orada bir imar sahası açılmadıkça madde imarının basit ve haris gözlere mirasyedilik gibi görüneceğini ve içtimai sınıfları yeni refah şartları istemeye doğru tahrik edeceğini,ortalığa bir açgözlük havası yayılacağını ve bazı sınıfların bu hava içinde müthiş yağmacılık hissine kapılacaklarını ve haklarını gasbedilmiş sayacaklarını bilemedin ve ona göre davranamadın!..
YEDİNCİSİ
Tepeden ve etrafındaki zıt kutupları tasfiye ve tesviye edip partini yekparelikle bütün aykırılıkların üstünden silindir gibi geçmeyi, tezatsız bir kadro kurmayı bilemedin ve ona göre davranamadın!..
SEKİZİNCİSİ
Partisini bağlı milliyetçi ve mukaddesatçı gençliği kendi elinle boğmak yerine,ne yapıp,dere,tepe,bunları dörtlü ümit yaprağı ararcasına bulmak ve demetlemek icap ettiğini bilemedin ve ona göre davranamadın!
DOKUZUNCUSU
Sana hesap soranlara ”asıl hesap soracak olan benim!” diye ölmeyi bilerek kahramanlaşmayı bilemedin ve ona göre davranamadın!..”
Benim Gözümde Menderes

Necip Fazıl KISAKÜREK

Daha Fazla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir